وی تایم

| اولین تیم نویسندگی در ایران

پشتیبانی : 09112126115

تلگرام : 09112126115

افزایش رتبه سایت

ـ رتبه 4000 : اگر می خواهید رتبه سایت شما در ظرف مدت 4 ماه به رتبه 4000 ایران برسد و همینطور نیز در همین رتبه باقی بمانند ما اینکار را برای شما با رعایت اصول سئو و روشهای درست در مدت ذکر شده انجام خواهیم داد. هزینه افزایش رتبه 4000 در مدت 4 ماه مبلغ 1/500/000 تومان می باشد .

ـ رتبه 1000 : اگر هم تمایل دارید رتبه سایت شما به رتبه 1000 ایران برسد این رتبه را برای شما در مدت 10 ماه ممکن خواهیم کرد و هزینه این افزایش رتبه در مدت زمان ذکر شده 3/000/000 تومان می باشد.

نکته اول :

در هر دو مورد از افزایش رتبه ها تیم ما با افراد مجرب به طور کامل برای ارتقاء سایت شما در همه زمینه ها تمام تلاش خود را بکار می گیرند و اگر در مدت زمان تعین شده رتبه مورد نظر حاصل نشد به عبارتی با اختلاف 3000 از رتبه مورد نظر باشد کل مبلغ برگشت داده میشود و اگر هم با اختلاف 1000 از رتبه مورد نظر باشد 80 درصد مبلغ برگشت داده می شود.

نکته دوم :

در مدت زمان بالا بردن رتبه سایت باید هر روز پست ها مرتب قرار داده شوند که تیم ما این کار را انجام می دهد و از آنجایی که نحوه پست زدن در این مدت بصورت افزایشی در طول هفته و ماه است و در روزهای آخر افزایش رتبه سایت نیز تعداد پست ها افزایش می یابد مبالغ ذکر شده در بالا به هیچ عنوان شامل قرار دادن پست ها نمی شود و هزینه قرار دادن پست ها که معمولا از روزی 5 پست تا روزی 30 الی 40 پست در روزهای آخر میرسد باید جداگانه و با توجه به نوع سایت بررسی و محاسبه شود.