چه زیباست آرزویی که «خدمت به آدمیان» بخشی از آن باشد.

پشتیبانی : ۰۹۱۱۲۱۲۶۱۱۵

ایمیل : info@wetime.ir

ارتقاء رتبه سایت

افزایش رتبه سایت

ـ رتبه ۴۰۰۰ : اگر می‌خواهید رتبه سایت شما در ظرف مدت ۴ ماه به رتبه ۴۰۰۰ ایران برسد و همینطور نیز در همین رتبه باقی بمانند ما اینکار را برای شما با رعایت اصول سئو و روش‌های درست در مدت ذکر شده انجام خواهیم داد. هزینه افزایش رتبه ۴۰۰۰ در مدت ۴ ماه مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

ـ رتبه ۱۰۰۰ : اگر هم تمایل دارید رتبه سایت شما به رتبه ۱۰۰۰ ایران برسد این رتبه را برای شما در مدت ۱۰ ماه ممکن خواهیم کرد و هزینه این افزایش رتبه در مدت زمان ذکر شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

نکته اول :

در هر دو مورد از افزایش رتبه‌ها تیم ما با افراد مجرب به طور کامل برای ارتقاء سایت شما در همه زمینه‌ها تمام تلاش خود را بکار می‌گیرند و اگر در مدت زمان تعین شده رتبه مورد نظر حاصل نشد به عبارتی با اختلاف ۳۰۰۰ از رتبه مورد نظر باشد کل مبلغ برگشت داده می‌شود و اگر هم با اختلاف ۱۰۰۰ از رتبه مورد نظر باشد ۵۰ درصد مبلغ برگشت داده می‌شود.

نکته دوم :

در مدت زمان بالا بردن رتبه سایت باید هر روز پست‌ها مرتب قرار داده شوند که تیم ما این کار را انجام می‌دهد و از آنجایی که نحوه پست زدن در این مدت بصورت افزایشی در طول هفته و ماه است و در روزهای آخر افزایش رتبه سایت نیز تعداد پست‌ها افزایش می‌یابد مبالغ ذکر شده در بالا به هیچ عنوان شامل قرار دادن پست‌ها نمی‌شود و هزینه قرار دادن پست‌ها که معمولا از روزی ۵ پست تا روزی ۳۰ الی ۴۰ پست در روزهای آخر میرسد باید جداگانه و با توجه به نوع سایت بررسی و محاسبه شود.