چه زیباست آرزویی که «خدمت به آدمیان» بخشی از آن باشد.

پشتیبانی : ۰۹۱۱۲۱۲۶۱۱۵

ایمیل : info@wetime.ir

قیمت پست‌ها با محتوای کپی

سایت خبری: پک ۱۲۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ تومان »پرداخت

سایت خبری: پک ۲۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ تومان »پرداخت

سایت خبری: پک ۳۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ تومان »پرداخت

سایت خبری: پک ۵۰۰ عددی ۴۷۰,۰۰۰ تومان »پرداخت

سایت سرگرمی: پک ۱۲۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت سرگرمی: پک ۲۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت سرگرمی: پک ۳۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت سرگرمی: پک ۵۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت تکنولوژی: پک ۱۲۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت تکنولوژی: پک ۲۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت تکنولوژی: پک ۳۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت تکنولوژی: پک ۵۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت مقالات: پک ۱۲۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت مقالات: پک ۲۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت مقالات: پک ۳۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت مقالات: پک ۵۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت فروشگاهی: پک ۱۲۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت فروشگاهی: پک ۲۰۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت فروشگاهی: پک ۳۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت فروشگاهی: پک ۵۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودی‌موبایل: پک ۱۲۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودی‌موبایل: پک ۲۰۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودی‌موبایل: پک ۳۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودی‌موبایل: پک ۵۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودفیلم‌وموزیک: پک ۱۲۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودفیلم‌وموزیک: پک ۲۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودفیلم‌وموزیک: پک ۳۰۰ عددی ۴۳۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودفیلم‌وموزیک: پک ۵۰۰ عددی ۶۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

قیمت پست‌ها با محتوای ویرایشی

سایت خبری: پک ۱۰۰ عددی ۱۸۰,۰۰۰ تومان »پرداخت

سایت خبری: پک ۱۵۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ تومان »پرداخت

سایت خبری: پک ۲۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ تومان »پرداخت

سایت خبری: پک ۳۰۰ عددی ۴۹۰,۰۰۰ تومان »پرداخت

سایت سرگرمی: پک ۱۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت سرگرمی: پک ۱۵۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت سرگرمی: پک ۲۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت سرگرمی: پک ۳۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت تکنولوژی: پک ۱۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت تکنولوژی: پک ۱۵۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت تکنولوژی: پک ۲۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت تکنولوژی: پک ۳۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت مقالات: پک ۱۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت مقالات: پک ۱۵۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت مقالات: پک ۲۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت مقالات: پک ۳۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت فروشگاهی: پک ۱۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت فروشگاهی: پک ۱۵۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت فروشگاهی: پک ۲۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت فروشگاهی: پک ۳۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودی‌موبایل: پک ۱۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودی‌موبایل: پک ۱۵۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودی‌موبایل: پک ۲۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودی‌موبایل: پک ۳۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودفیلم‌وموزیک: پک ۱۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودفیلم‌وموزیک: پک ۱۵۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودفیلم‌وموزیک: پک ۲۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

سایت دانلودفیلم‌وموزیک: پک ۳۰۰ عددی ۶۹۰,۰۰۰ تومان » پرداخت

قیمت پست‌ها با محتوای تخصصی

پست‌های تخصصی براساس تعداد کلمات محاسبه می‌شود و برای سایت‌های مختلف کمی متفاوت است. برای سفارش لطفا با شماره‌های ۰۹۱۱۲۱۲۶۱۱۵ - ۰۹۱۱۲۲۵۳۳۹۰ تماس بگیرید.

تذکر :

»»» در پست‌های کپی بدون استثنا برای کپی شناخته نشدن مطالب در گوگل، اولین خط محتوای مقاله ویرایش شده و در سایت قرار می‌گیرد.

»»» قیمت‌های اعلام شده در لیست بالا در هر سه بخش کپی ، ویرایشی و تخصصی برای یک پست معمولی با مشخصاتی که در زیر تعریف شده است، می‌باشد در صورتیکه پست‌های شما مربوط به سایت اختصاصی بوده و کمی متفاوت است باید از قبل هماهنگ شود.

»»»» پست‌های کپی: شامل محتوا بی‌نهایت ، ۱ خط ابتدا ویرایش شده ، ۱ تا ۴ عکس ، عنوان جدید ، رعایت اصول سئو ، ۴ برچسب و تصویر شاخص است.

»»»» پست‌های ویرایشی: شامل محتوا بی‌نهایت ، ۲ خط ابتدا ویرایش شده ، ۱ تا ۷ عکس ، عنوان جدید ، رعایت اصول سئو ، ۴ برچسب و تصویر شاخص است.

»»»» پست‌های تخصصی : این پست‌ها ابتدا باید ترجمه و ویرایش شوند تا در سایت قرار بگیرند، این پست‌ها بر اساس تعداد کلمات محاسبه می‌شود.

»»» پست‌های دانلود فیلم ، سریال ، موزیک ، برنامه و بازی بر اساس لینک دانلود و تعداد حجم دانلود و آپلود محاسبه می‌شود. پست‌های فروشگاهی نیز براساس مشخصات محصولی که در سایت قرار می‌گیرد قیمت‌های متغیر دارند.

»» شایان ذکر است که ترجمه انواع متون انگلیسی برای مدیران سایت‌هایی که فقط به محتوا تخصصی نیاز داشته باشند نیز پذیرفته می‌شود.